ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Το γραφείο μας πέτυχε την έκδοση της δεκτής απόφασης για την υπαγωγή του εντολέα μας  στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) και συγκεκριμένα το γραφείο μας ΠΕΤΥΧΕ:

Οριστική ρύθμιση. Μικρέμπορος. Πλανόδιος πωλητής ειδών ιματισμού και συναφών ειδών. Παροχή εγγυήσεως σε αλληλόχρεο λογαριασμό. Προβλήματα υγείας του αιτούντος. Μείωση οικογενειακών εισοδημάτων. Μέσο οικογενειακό εισόδημα περίπου 500 € μηνιαίως. Συνολικό ύψος δανεισμού περίπου 57.000 € και υποχρέωση καταβολής μόνο του ποσού των 47.500 €. ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ για μια τριετία από την έκδοση της αποφάσεως !!! ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ !!! Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση με την υποχρέωση καταβολών ποσού 50 € για μια τριετία σύμφωνα με το ν. 4549/2018 και ποσού 225 € για τα επόμενα δέκα επτά έτη, αρχής γενομένης από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου του 2020. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (οικίας με αποθήκη στην επαρχία, αγροτεμάχια και αυτοκίνητα) !!! Μερική κάλυψη της δόσης από το Ελληνικό Δημόσιο !!!

Εγγραφή στο newsletter