ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

FUNDS# ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΤΑ 86,7%

Τα Γραφεία μας επέτυχαν μέσω εξωδικαστικών διαπραγματεύσεων με FUND τη σύναψη συμφωνίας διακανονισμού οφειλής δανειολήπτη με οριστική εξόφληση και κούρεμα κεφαλαίου κατά  86,7%. Ειδικότερα, η οφειλή του δανειολήπτη ανερχόταν στο συνολικό ποσό περίπου των 11.000 ευρώ, το σύνολο του οποίου αντιστοιχούσε σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τα γραφεία μας κατόπιν αξιολόγησης των οικονομικών δυνατοτήτων του δανειολήπτη και των εκτιμήσεων των στρατηγικών των FUND επέτυχε τη διαγραφή του ποσού κεφαλαίου 10,481 ευρώ, και την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με καταβολή του ποσού των 899,00 ευρώ.

Εγγραφή στο newsletter