ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ AΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ FUND

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με μια καθοριστική απόφαση του η οποία έκανε δεκτή την ανακοπή δανειολήπτη και η οποία θα αποτελέσει σημείο τομής για τον αγώνα των δανειοληπτών απέναντι στα funds, έκρινε ότι ο ειδικός διάδοχος, ο οποίος απέκτησε την απαίτηση από Τράπεζα ή από Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις πρέπει, για να συνεχίσει την εκτέλεση, κατά το άρθρο 925 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να συγκοινοποιήσει με την επιταγή προς εκτέλεση και τα νομιμοποιητικά του έγγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα του πλειστηριασμού.

Ειδικότερα, επειδή πρόκειται για ειδική και όχι καθολική διαδοχή, πρέπει να προσκομίζεται το σύνολο των νομιμοποιητικών εγγράφων, ήτοι τα κάτωθι έγγραφα :

  • Σύμβαση μεταβίβασης απαιτήσεων
  • Σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων
  • Σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων

 

Στην υπό κρίση περίπτωση, το δικαστήριο κατέληξε στην κρίση πως, από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων, δεν αποδείχθηκε με βεβαιότητα ότι μεταξύ των απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία ειδικού σκοπού και των οποίων τη διαχείριση ανέλαβε η καθ’ ης, ήταν και η επίδικη σύμβαση πίστωσης. Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι στο σχετικό έγγραφο που προσκομίστηκε στο δικαστήριο δεν αναγράφονται τα στοιχεία με τα οποία θα μπορούσε το δικαστήριο να ταυτοποιήσει τα στοιχεία της επίδικης απαίτησης.

Επομένως, κατά τη κρίση του δικαστηρίου, η προσβαλλόμενη επιταγή προς πληρωμή και το κατασχετήριο εις χείρας τρίτων τυγχάνουν άκυρα, καθώς διενεργήθηκαν από την καθ' ης η ανακοπή, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας αυτών των απαιτήσεων, χωρίς ωστόσο να νομιμοποιείται ενεργητικά προς τούτο.

Σχετικά άρθρα

04 Οκτωβρίου 2021

ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2021- ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

29 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2405/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ -ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

29 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 862 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΜΠΟΛΕΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΜΕΣΟΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

28 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ

28 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ AΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ FUND

05 Αυγούστου 2021

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ AΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ FUND

Εγγραφή στο newsletter