ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2405/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ -ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα τραπεζικά ιδρύματα δεν αποτελούν απλώς εμπορικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο τόσο οικονομικό στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας όσο και κοινωνικό καθώς πρέπει να παρέχουν αίσθημα ασφάλειας σε κάθε πολίτη ο οποίος είτε θα εναποθέσει σε αυτά τις αποταμιεύσεις του είτε θα συναλλαχθεί μαζί τους προς επίτευξη των ατομικών οικονομικών του στόχων.  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι τράπεζες χωρίς να λησμονούν τον ούτως ή άλλως κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους, θα πρέπει να λαμβάνουν πάντοτε υπ’ όψιν τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες και να στέκονται αρωγοί απέναντι στους πελάτες τους.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση 2405/2020 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, συγκεκριμένος πελάτης ο οποίος διατηρούσε μακροχρόνια συνεργασία με την τράπεζα αντιμετώπισε δυσκολία στην εξυπηρέτηση των οφειλών του λόγω μεγάλης πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Η τράπεζα προέβη σε βραχυπρόθεσμη μόνο ρύθμιση της οφειλής, ο δε πελάτης πριν τη χρονική λήξη της βραχυπρόθεσμης ρύθμισης αιτήθηκε από την τράπεζα την μετατροπή αυτής σε μακροπρόθεσμη προκειμένου το δάνειο να ρυθμιστεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και οριστικά. Παρά τα ανωτέρω, η τράπεζα, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν  την μακροχρόνια συνεργασία τους, την πραγματική πτώση των εισοδημάτων του και την αίτησή του για ρύθμιση προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες τον κατέταξε  σε καθεστώς μη συνεργάσιμου δανειολήπτη.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα οφείλει να αποζημιώσει τον δανειολήπτη λόγω της ηθικής βλάβης που του προκάλεσε με βάσει τις διατάξεις περί αδικοπρακτικής ευθύνης καθώς παραβίασε το άρθρο 281 ΑΚ περί κατάχρησης δικαιώματος, το άρθρο 288 ΑΚ που επιβάλλει την αρχή της καλής πίστης στις συναλλαγές και τον Ν 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών.

Συμπερασματικά, σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας, οι τράπεζες οφείλουν να αποτελούν αρωγούς στις προσπάθειες πολιτών και επιχειρήσεων για οικονομική ανάπτυξη. Περαιτέρω όπως κατέδειξε η απόφαση οι μακροχρόνιες και επωφελείς και για τα δύο μέρη ρυθμίσεις τραπεζικών προϊόντων επιβάλλονται στις μέρες μας. Πολίτες και επιχειρήσεις θα πρέπει λοιπόν  να απευθύνονται σε εξειδικευμένους νομικούς προκειμένου να επιτύχουν διευθέτηση των οφειλών τους και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων τους.

Σχετικά άρθρα

22 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΤΟΥΝ – ΤΟ ΑΝΝΕΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ

12 Νοεμβρίου 2021

ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

04 Νοεμβρίου 2021

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ FUND

04 Οκτωβρίου 2021

ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2021- ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

29 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2405/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ -ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

29 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 862 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΜΠΟΛΕΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΜΕΣΟΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εγγραφή στο newsletter