Τι είναι ο GDPR;
Ο GDPR -General Data Protection Regulation, (στα Ελληνικά Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 που έχει τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μίας επιχείρησης με τον κανονισμό προβλέπονται υπέρογκα πρόστιμα, τα οποία ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της παράβασης, μπορούν να φτάσουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών (για πολυεθνικές).

Ποιες επιχειρήσεις αφορά;
Ο GDPR αφορά πρακτικά όλους τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ιδιωτικές, δημόσιες, και κρατικές) που με οποιονδήποτε τρόπο διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών, πελατών ή άλλων φυσικών προσώπων, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες. Οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση του ατόμου συνιστά προσωπικό δεδομένο: όνομα, φωτογραφία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τραπεζικά στοιχεία, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιατρικές πληροφορίες, διεύθυνση IP υπολογιστή κλπ.

Γιατί μαζί μας;
Τα δικηγορικά γραφεία ΚΡL & Partners παρέχουν νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο και Αναδιαρθρώσεις Επιχειρήσεων.

Έχοντας πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων παρέχουμε ολοκληρωμένη κάλυψη για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων στον νέο Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και μπορούμε να υποστηρίξουμε σε όλα τα στάδια συμμόρφωσης :

  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ των επιχειρήσεων στον νέο Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους με ISO, Νομικούς Συμβούλους, D.P.O. 
  • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Νομική & Τεχνολογική) σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ενημέρωσης, συμβουλών, σεμιναρίων, συμβάσεων, συναινέσεων, τυχόν αναφορών ή και τυχόν καταγγελιών από τρίτους)
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σας μέσω του πιστοποιημένου με I.S.O. Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.) σε σταθερή, συνεχή υποστήριξη, επιμόρφωση και επικαιροποίηση των θεμάτων που σας αφορούν
  • ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε περιπτώσεις προσβολής ή διαρροής προσωπικών δεδομένων.