Το γραφείο μας ΚΡL & Partners LAW FIRM και η κα Λεκκάκου Κωνσταντίνα, δικηγόρος – διαμεσολαβήτρια επέτυχε την έκδοση της δεκτής απόφασης ασφ/κων μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, κατά της εταιρείας ειδικού σκοπού (S.P.V) με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS SA» και κατά της ATTICA BANK AE. και διέταξε την προσωρινή αναστολή κάθε πράξεως εκτέλεσης ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΕLIXIS AE εφόσον δεν απέδειξε την νομιμότητα της διαδικασίας απόκτησης αυτών των δανείων μέσω εκχώρησης, μεταξύ των οποίων δανείων και της εντολέως μας.

Προς την «ABS METEXELIXIS SA» η οποία έχει την μορφή S.P.V. (εταιρείας όχημα) εκχωρήθηκαν λόγω τιτλοποίησης από την ATTICA BANK AE την 22-12-2017 μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ονομαστικής αξίας 700,5 εκατ. Ευρώ.
Όμως όπως δέχθηκε και η απόφαση, η οποία αφορά μια εκ των εκχωρηθέντων συμβάσεων, δεν αποδείχθηκε ότι τηρήθηκε νομότυπα η διαδικασία της τιτλοποίησης – μεταβίβασης αυτών των δανείων, ύψους 700,5 εκατ. ευρώ όπως προβλέπει ο νόμος

Συμπέρασμα: Η εν λόγω τιτλοποίηση δανείων ύψους 700,5 εκατ. Ευρώ και η μεταβίβαση τους στο SPV «METEXELIXIS AE» πιθανολογείται ότι πάσχει από ακυρότητα.