Το κύριο ανθρώπινο δυναμικό μας απαρτίζεται από νομικούς/LLM, μέλη του ICC σε Ελλάδα και Ευρώπη με σημαντική εμπειρία στην διαχείριση υποθέσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων Ελλάδος και Εξωτερικού, καθώς και Τραπεζών.

Τα γραφεία μας σήμερα απασχολούν άνω των τριάντα (30) εξειδικευμένων νομικών συμβούλων και νομικών παραστατών στα Ελληνικά Δικαστήρια με πλούσια εμπειρία καλύπτοντας όλους τους τομείς του Δικαίου. Υπάρχει δίκτυο συνεργατών (νομικών συμβούλων, πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών, οικονομολόγων κτλ.) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο Εξωτερικό.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑΚΟΥ

Η διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών, Νομικός Σύμβουλος, κα Κωνσταντίνα Λεκκάκου, με εικοσαετή εμπειρία σε θέματα Εμπορικού δικαίου, είναι διπλωματούχος Νομικής Σχολής και πτυχιούχος Γαλλικών Εμπορικών και Οικονομικών Σπουδών του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίου (CERTIFICAT PRATIQUE DE FRANCAIS COMMERCIAL ET ECONOMIQUE).

Έχει διατελέσει επί σειρά ετών :

Προϊσταμένη Νομικών Υπηρεσιών θυγατρικής εταιρείας του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, (τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τράπεζα XIOSBANΚ, τράπεζα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) με τομείς ευθύνης την παρακολούθηση τραπεζικών απαιτήσεων, στεγαστικών δανείων, καταναλωτικής πίστης, πιστωτικών καρτών, απαιτήσεων από συμβάσεις Leasing της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING.

Προϊσταμένη Μεγάλων Επιχειρήσεων & Πελατών θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, με τομείς ευθύνης την παρακολούθηση των Επιχειρηματικών & Εμπορικών Απαιτήσεων μεγάλων επιχειρήσεων και τη νομική εκπροσώπηση τους ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών της εταιρείας Οικονομοτεχνικού Σχεδιασμού NOSTERAE

Ιδιοκτήτρια των Δικηγορικών Γραφείων Κ.Π. ΛΕΚΚΑΚΟΥ & Συνεργάτες με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, ‘Ίδρυση κεφαλαιουχικών εταιρειών στην Ελλάδα, Εργατικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, Θέματα Ακίνητης Περιουσίας, Θέματα Διεθνών Συμβάσεων, Διεθνών Μεταφορών, Ναυτιλιακό Δίκαιο.

Νομική Σύμβουλος της Κοινοπραξίας ΣΙΔΕΡΗΣ-ΝΤΑΓΚΛΗΣ – NOSTER ΑΕ, η οποία ειδικεύεται σε θέματα μελέτης πράσινης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, συντήρησης εγκαταστάσεων, φωτοβολταϊκών μονάδων κλπ.