1. ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κατά τη διεξαγωγή των υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, για να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας και να παρέχουμε νομικές υπηρεσίες και συμβουλές. Μπορεί να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις  και πάντα όπως απαιτείται από το νόμο. Συγκεκριμένα:

 • Με κυβερνητικές αρχές αλλά μόνο στο βαθμό που απαιτείται να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε προσωπικές ταυτοποιήσημες πληροφορίες, σύμφωνα με τη νομική διαδικασία που λαμβάνουμε από την Αρχή.
 • Για να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε το έννομο συμφέρον και δικαίωμα των πελατών μας.
 • Για να απαντήσουμε σε ισχυρισμούς σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων μερών.
 • Για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πελατών μας όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα με κωδικούς ασφαλείας στο server του γραφείου μας «K.P.L. & Partners Law Firm» με διαβαθμισμένη πρόσβαση και πάντως όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό.
 1. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, που χειρίζονται την υπόθεσή σας.
 • Για να διατηρούμε τα αρχεία εργαζομένων (αν είστε εργαζόμενος ή συνεργάτης μας) ή για μεταγενέστερη περίοδο 3 ετών (συμπεριλαμβάνονται και τα βιογραφικά τα οποία στάλθηκαν προς αξιολόγηση για πιθανή πρόσληψη ή συνεργασία).
 • Για να στείλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας σε εσάς ή άλλη Διοικητική Αρχή, σύμφωνα πάντα με το νόμο.
 • Για να διαχειριστούμε τις λειτουργίες του γραφείου μας, ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των λειτουργιών που σχετίζονται με λογιστικές εγγραφές, πληροφοριακά συστήματα, συνέχεια της επιχείρησης και διαχείρισης εγγράφων και εκτυπώσεων.
 • Για να επιλύσουμε παράπονα και να διεκπεραιώσουμε αιτήσεις πρόσβασης ή διόρθωσης δεδομένων.
 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ (NEWSLETTER)

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και περιοδικά σας στέλνουμε με email νέα σχετικά με το δικηγορικό μας γραφείο και τις υπηρεσίες μας, καθώς και ενημερώσεις σχετικές με επίκαιρα νομικά ζητήματα.

Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που μας υποβάλλεται, προωθείται αυτόματα στον server μας μέσω πρωτοκόλλου HTTPS. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλεται δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων του ίδιου του ιστότοπου.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να αποκτήσετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν συνδεθείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το δικηγορικό μας γραφείο μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τα ακόλουθα μέρη για σκοπούς που απαιτούνται από το νόμο:

 • Οποιαδήποτε χρήση των cookies εξυπηρετεί το σκοπό παροχής για καλύτερη εμπειρία του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας
 • Με τους εργαζόμενους και συνεργάτες του δικηγορικού μας γραφείου, οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις εχεμύθειας και ακολουθούν τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.
 • Με φορείς παροχής των υπηρεσιών μας, δηλαδή με εξωτερικά τρίτα μέρη όπως λογιστές, μεταφραστές, ελεγκτές, εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και άλλους εξωτερικούς συμβούλους ή εξειδικευμένους συνεργάτες ή εξωτερικούς προμηθευτές υπηρεσιών που βοηθούν στην άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας μας. Σε περίπτωση διαβίβασης σε τρίτο μέρος, το υποκείμενο θα έχει ενημερωθεί έγκαιρα και κατάλληλα πριν από αυτήν την ενέργειά μας. Καμία διαβίβαση προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται χωρίς τη σαφή συγκατάθεση του υποκείμενου επεξεργασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτούμε τα πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό του δικηγορικού μας γραφείου, να τηρούν ταυτόσημες πρακτικές απορρήτου και να έχουν θεσπίσει διασφαλίσεις για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
 • Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με κυβερνητικούς ή άλλους φορείς και αρχές, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και δικαστικών και τρίτων μερών, που επεξεργάζονται τα δεδομένα, υπαλλήλων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και άλλων συμβούλων και εκπροσώπων, όπως είναι απαραίτητο ή κατάλληλο για τη διεκπεραίωση της εντολής σας διατηρώντας τις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων σε περιπτώσεις όπως:
 • Να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου αυτούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή χώρα διαμονής των πελατών μας.
 • Να συμμορφωθούμε με τη νόμιμη διαδικασία για να εξυπηρετήσουμε την εντολή και το έννομο συμφέρον του εντολέα μας.
 • Να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές (εντός ή και εκτός της χώρας διαμονής του υποκείμενου προσωπικών δεδομένων)
 • Προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας μας, αλλά και της δικής σας, καθώς και άλλων μερών.
 • Άλλα τρίτα μέρη όπου μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με παρόχους έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστική, αστυνομική ή ιατρική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης) και άλλων ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό που αποτελεί αντικείμενο της υπόθεσής σας, ώστε να ελέγξουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες, να συλλέξουμε περαιτέρω πληροφορίες και να ανιχνεύσουμε τυχόν εσφαλμένα δεδομένα.

Εκτός των αποδεκτών και των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, δεν χρησιμοποιούμε, ούτε αποκαλύπτουμε, ούτε πωλούμε ή μεταβιβάζουμε οποιοδήποτε ταυτοποιήσημο προσωπικό σας δεδομένο, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι στην περίπτωση που δεν θα μας δώσετε τη ρητή αυτή συναίνεση που απαιτείται από το νόμο, προτού χρησιμοποιήσουμε ή αποκαλύψουμε ή μεταφέρουμε τα ταυτοποιήσημα προσωπικά σας δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλη η επισκεψιμότητα (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS.

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Λόγω της φύσης των εργασιών μας, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όχι περισσότερο από δέκα χρόνια.

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες σε εύκολα προσβάσιμη μορφή, η οποία μπορεί να μεταδοθεί σε εσάς κατόπιν αιτήματός σας. Παρομοίως επιτρέπουμε και ενθαρρύνουμε να διορθώνονται τυχόν ανακρίβειες στις υποβληθείσες πληροφορίες σας. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, επιτρέπεται η διαγραφή, καθώς και η άρνηση στην επεξεργασία των δεδομένων. Λαμβάνεται όμως υπόψη σας ότι δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι τα δεδομένα που υπάρχουν στη βάση δεδομένων είναι ακριβή και πλήρη. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικών δεδομένων, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

 1. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας για τα ταυτοποιήσημα προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε διοικητικές τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις για την προστασία τους από τυχόν απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή τροποποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σημειώνεται όμως ότι είναι φύση αδύνατο κάποιος να εγγυηθεί ότι τρίτα μέρη δεν θα μπορέσουν να παραβιάσουν τις μεθόδους προστασίας μας ή να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες μας για ακατάλληλους σκοπούς και ως εκ τούτου περιορίζουμε κάθε ευθύνη μας για μία τέτοια απώλεια

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα ταυτοποιήσημα προσωπικά δεδομένα σε εκείνους τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας που εργάζονται κατ’ εντολή μας και για λογαριασμό μας, οι οποίοι χρειάζονται πρόσβαση για να εκπληρώσουν το έργο, που τους έχει ανατεθεί.

Διατηρούμε επαρκείς φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές εγγυήσεις, που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας και τα συστήματά μας.

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το δικηγορικό μας γραφείο συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα  πάντα με σκοπό την διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων των εντολέων μας και πάντως σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Γ.Κ.Π.Δ. 

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 8, δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η επεξεργασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων στους διαμετακομιστές παρόχων τεχνολογιών tracking και targeting. Ορισμένοι διαμετακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ (πληροφορίες σχετικά μπορείτε να αποκτήσετε στις εκάστοτε αναφορές για τους συγκεκριμένους αποδέκτες). Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της λεγόμενης Privacy Shield καθώς και βάσει των λεγόμενων Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς και που πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι ή ενδιαφέροντες στους επισκέπτες των ιστοσελίδων μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ωστόσο για τις πρακτικές απορρήτου που χρησιμοποιούνται στους ιστοχώρους τρίτων ή για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους.

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις: δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ, δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ. Αναλυτικά τα ανωτέρω δικαιώματά σας έχουν ως εξής:

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 15 Γ.Κ.Π.Δ.

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα: τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 16 Γ.Κ.Π.Δ.

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 17 Γ.Κ.Π.Δ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ΓΚΠΔ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ. Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. 18 Γ.Κ.Π.Δ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡ. 20 Γ.Κ.Π.Δ.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν: η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΑΡ. 21 Γ.Κ.Π.Δ.

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ μπορεί να προβάλλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης. Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς (πρβλ. ανωτέρω, ιδίως σημεία 11 και 11.6), έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Πέραν αυτού υπάρχει η δυνατότητα, να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή για το δικηγορικό μας γραφέιο ή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του δικηγορικού μας γραφείου.

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, το δικηγορικό μας γραφείο δεσμεύεται να επιλύσει παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με την συλλογή ή χρήση προσωπικών δεδομένων. Το δικηγορικό μας γραφείο δεσμεύεται περεταίρω να συνεργαστεί με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ και κυρίως με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr). Εάν δεν λάβετε έγκαιρα από εμάς την απάντηση στην καταγγελία σας ή αν δεν σας έχουμε δώσει ικανοποιητική απάντηση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (D.P.O.) ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Τα στοιχεία του υπευθύνου στελέχους μας (DPO) για την συμμόρφωσή μας με το GDPR είναι: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Λεκκάκου Κωνσνταντίνα  / Διεύθυνση: Υμηττού 5 & Απ. Παύλου – Ελληνικό / Τηλέφωνο: 2103842614 / E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

H παρούσα πολιτική μας για την προστασία Δεδομένων μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου για αυτές τις αλλαγές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.