Η Πολιτεία της Καλιφόρνια θα κάνει νόμο της, από την 1η Ιανουαρίου 2020 και έπειτα, τον Κανονισμό Προστασίας Καταναλωτή (California Consumer Privacy Act - CCPA), ο οποίος θεωρείται πως είναι ο αυστηρότερος κανονισμός στις ΗΠΑ, αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικότητας του Αμερικανού Καταναλωτή. Η Καλιφόρνια είναι η μεγαλύτερη Πολιτεία των ΗΠΑ από πλευράς πληθυσμού, όπου διαβιεί το 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός αυτός, όποια εταιρεία έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Καλιφόρνια, θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις του CCPA.

H Microsoft θεωρεί ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν παρόμοια νομοθετήματα σε όλη τη χώρα, σε μία εποχή που τα τεχνολογικά δεδομένα αλλάζουν και οι κάτοχοί τους ζητούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχό τους. Οι μικρές εταιρείες είναι αυτές που εκτιμάται ότι θα δυσκολευτούν περισσότερο από μία τέτοια νομοθετική ρύθμιση, αλλά το ζήτημα της διατήρησης του ελέγχου των χρηστών στα προσωπικά δεδομένα τους είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες έχουν δείξει ότι βρίσκονται μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι δεδομένο ότι οι ΗΠΑ έχουν πάντοτε την πρωτοκαθεδρία.

Πηγή: m.naftemporiki.gr