Το ερώτημα είναι, αν πράγματι συμφέρει τους δανειολήπτες μία τέτοια ρύθμιση, η οποία, αρχικά, φαίνεται ελκυστική. Ως συνήθως τα μειονεκτήματα για τους δανειολήπτες κρύβονται στις λεπτομέρειες, όπως ενδεικτικά :

α. η ύπαρξη ρήτρας αναγνώρισης σημερινού υπολοίπου στην ρύθμιση, (άρα αναγνώριση και επιβάρυνση όλων των σημαντικότατων ζημιών που έχουν ήδη υποστεί ιδίως μετά το «ξεκλείδωμα» της συναλλαγματικής ισοτιμίας την 15-01-2015)

β. το ύψος του ποσού της σημερινής οφειλής που θα συμφωνηθεί ως άληκτο ποσό της νέας ρύθμισης, ενσωματώνοντας όλες οι μέχρι σήμερα λογιστικές και αμφισβητούμενες «ζημίες» του δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο .

γ. παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής του υπολοίπου λόγω της μη κατανόησης του κινδύνου από την συναλλαγματική ισοτιμία. Οι τράπεζες ζητούν άμεση παραίτηση από αγωγή, που έχει ασκήσει ο δανειολήπτης, ή θα ασκήσει, ώστε να διασφαλίσουν την μη καταφυγή του δανειολήπτη στην δικαστική οδό.

Σημειώνουμε ότι υπάρχει αποσβεστική ΔΙΕΤΗΣ (2ετης) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ από τότε που ο δανειολήπτης τεκμαίρεται ότι αντιλήφθηκε τι σημαίνει συναλλαγματική ισοτιμία για να ασκήσει το δικαίωμα του επαναπροσδιορισμού της οφειλής του.
___________________________________________________________
ΙΙ. Ποιο ποσό θα πρέπει να είναι το άληκτο κεφάλαιο μίας νέας ρύθμισης, ώστε να ρυθμίσω την δόση μου, χωρίς να ζημιωθώ από την συναλλαγματική ισοτιμία ?
Παραθέτουμε ένα παράδειγμα υπολογισμού της ζημίας ενός δανειολήπτη υπολογιζόμενο με δύο τρόπους σε CHF και σε ΕΥΡΩ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ CHF: Δανειολήπτης είχε δανειστεί το 2007 ποσό 412.100,00 ελβετικά φράγκα ή 247.730,69 ευρώ.
• την 27-2-2015 το άληκτο κεφάλαιο ήταν 319.847,02 ελβετικά φράγκα και σε ευρώ, αν λαμβανόταν υπόψη η ισοτιμία εκταμίευσης του δανείου ( 1 ευρώ = 1,6635 CHF) θα έπρεπε να ήταν 192.273,53 ευρώ.
• Όμως, η ισοτιμία αυτή μετά την απελευθέρωση της ισοτιμίας του Ελβετικού φράγκου σύμφωνα με την απόφαση της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας (Ιαν. 2015) διαμόρφωσε το άληκτο κεφάλαιο την 27-2-2015 σε (σε 319.847,02/1,06360)= 300.721,15 ευρώ.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΗΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ CHF THN 27-2-2015 ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ 108.447,62 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ: Εάν συγκρίνουμε το ίδιο ως άνω στεγαστικό δάνειο του παραδείγματος με ένα αντίστοιχο στεγαστικό δάνειο σε ευρώ με τους συμβατικούς όρους και τα επιτόκια των αντίστοιχων δανείων σε ΕΥΡΩ της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, θα παρατηρήσουμε ότι
• Την 27-2-2015 το υπόλοιπο του κεφαλαίου θα ήταν 171.182,70 € (καταβολές κεφαλαίου 76.547,98 €, καταβληθέντες τόκοι κεφαλαίου 53.144,65 €, καταβληθέντες τόκοι υπερημερίας 396,74 €, = σύνολο καταβολών 133.681,08 €) και
• την 27-2-2015 η διαφορά του άληκτου κεφαλαίου σε ευρώ εν συγκρίσει με CHF θα ανερχόταν σε 129.538,44 €,( δηλαδή διαφορά τήρησης σε ελβετικό φράγκο μείον τήρησης σε ευρώ 300.721,14 - 171.182,70 = 129.538,44 €).
Κατά συνέπεια, η συνολική ζημία ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 40 %.

Από τους άνω υπολογισμούς προκύπτει ότι το ποσό της νέας ρύθμισης που θα μπορούσε να συμφωνηθεί, χωρίς να έχουν ενσωματωθεί οι ζημίες λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας, θα έπρεπε να είναι :

TO ΑΛΗΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΥΨΟΥΣ 129.538,45 € (300.721,15 € - 171.182,70 €) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 28-3-2015.

Μετά από τα άνω ενδεικτικά δεδομένα,
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ CHF :
a. Να ασκήσουν άμεσα αγωγή ώστε
- να μην κινδυνεύουν με παρέλευση της 2ετους παραγραφής του δικαιώματος τους και
- σε περίπτωση νομοθετικής παρέμβασης των δανείων σε ελβετικό φράγκο -την οποία περιμένουμε εδώ και χρόνια - να μην απολέσουν το δικαίωμα να αξιώσουν αναδρομικά τις ζημίες που έχουν επιβαρυνθεί.
b. Παράλληλα να αιτηθούν την ρύθμιση της δόσης τους, εξωδικαστικά ή δικαστικά, αλλά χωρίς να παραιτηθούν από το δικαίωμα τους καταφυγής στην Ελληνική Δικαιοσύνη για την αναπροσαρμογή του δανείου από την ημερομηνία εκταμίευσης του έως σήμερα.