Α. Δεκτή απόφαση του Μον. Πρωτ. Ιωαννίνων δανειολήπτη με δάνειο σε ελβετικό φράγκο, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του και  ορίζει μηνιαίες καταβολές βάσει της εκάστοτε ΑΡΧΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ Ελβετικού Φράγκου / Ευρώ, η οποία  ίσχυε κατά την τμηματική εκταμίευση του δανείου και παράλληλα επιβάλλει χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη του δανειολήπτη από την αδικοπρακτική ευθύνη της τράπεζας.

Β. Απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών η οποία επιφυλάσσεται  να κρίνει την υπόθεση και αναβάλει την εκδίκαση της μέχρις εκδόσεως  αμετάκλητης ( στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ) έκδοσης απόφασης επί της εκκρεμούσας αναίρεσης της συλλογικής αγωγής δανειοληπτών με δάνειο σε ελβετικό φράγκο, (CHF).