Χωριστές φοροδηλώσεις και εκκαθαριστικά για τους συζύγους

Το ΣτΕ «χωρίζει» τα ζευγάρια προκειμένου να μειωθούν τα εικονικά διαζύγια… Τεράστιες ανατροπές στη διαδικασία δήλωσης των εισοδημάτων και είσπραξης των φόρων σηματοδοτεί νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία ανοίγει τον δρόμο για να υποβάλλονται και να…

Απόφαση Ασφαλιστικών μέτρων μετοίκησης από την οικογενειακή εστία

Οικογενειακό Δίκαιο. Ασφαλιστικά Μέτρα. Μετοίκηση από την οικογενειακή εστία. Αντίθετη αίτηση του καθού η αίτηση πατέρα των ανηλίκων τέκνων για παραχώρηση μέρους της οικίας σε αυτόν. Ιδιόκτητη μεγάλη οικία. Συγκυριότητα σε αυτή και των δύο συζύγων. Αίτημα του καθού για…