ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακοίνωση

Η χρήση του δικτυακού τόπου του δικηγορικού γραφείου Κ. Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες, υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας ανακοίνωσης. Με την πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση της ιστοσελίδας, εσείς, ο χρήστης, δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους σχετικούς όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.
Αποποίηση Ευθυνών

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε όλους τους όρους αποποίησης ευθυνών σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους σχετικούς όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Όλα τα υλικά και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα παρέχονται για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές συμβουλές σε σχέση με οποιαδήποτε συγκεκριμένα γεγονότα ή συνθήκες. Παρά τις προσπάθειες μας για να ενημερώνεται τακτικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, είναι πιθανό ότι μπορεί να μην αντικατοπτρίζονται πάντα οι πιο πρόσφατες νομικές εξελίξεις ή άλλες πληροφορίες. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς να ζητηθεί η συμβουλή ενός κατάλληλα αρμόδιου δικηγόρου, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσής σας. Τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες αποποιούνται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, ή ελλιπείς πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Δεν θα πρέπει να ενεργήσετε ή να αποφύγετε να αναλάβετε δράση, με βάση οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιευμένη σε αυτή την ιστοσελίδα.

Τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη διαθεσιμότητα αυτού του δικτυακού τόπου που προκαλείται από τεχνικές δυσλειτουργίες ή τη συντήρηση της ιστοσελίδας. Επίσης, τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Δεν μπορούμε, επίσης, να εγγυηθούμε ότι οι servers που κάνουν αυτό το δικτυακό χώρο διαθέσιμο, θα είναι ασφαλείς («καθαροί» από ιούς και bugs)αποδέχεστε ότι είναι δική σας ευθύνη να προβείτε στις κατάλληλες προβλέψεις για την προστασία σας από τέτοιους κινδύνους. Για τους ανωτέρω λόγους σας συνιστούμε τη σάρωση κάθε αρχείου πριν από τη λήψη.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν είναι εμπιστευτικές και δεν δημιουργούν σχέση δικηγόρου-πελάτη με τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου ς & Συνεργάτες ή οποιοδήποτε από τους δικηγόρους της επιχείρησης. Η αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τα δικηγορικά Γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες ή η υποβολή οποιασδήποτε φόρμας ή άλλου ανάλογου υλικού της ιστοσελίδας, δεν δημιουργεί σχέση δικηγόρου-πελάτη, εκτός κι αν είστε ήδη πελάτης των δικηγορικών γραφείων Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες.
Πνευματικήιδιοκτησία
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα πνευματικά δικαιώματα για το σχεδιασμό, τη δομή και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ανήκει στα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες. Τυχόν αναπαραγωγή, μετάδοση ή διανομή εν όλω ή εν μέρει, από την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των: φωτοτυπία, φωτογραφία, μικροφίλμ, μαγνητική ταινία, δίσκο ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, για σκοπούς άλλους, εκτός της αυστηρά προσωπικής χρήσης, απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση των δικηγορικών γραφείων Κ.P.L. & Partners, διότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία τους .
Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)
Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους για την εξυπηρέτηση των χρηστών της στον εντοπισμό συγκεκριμένων πληροφοριών, καθώς και για τη συμπλήρωση στις παρεχόμενες πληροφορίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες, έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών, που ανήκουν και διατηρούνται από τρίτους.

Μία σύνδεση σε μία εξωτερική ιστοσελίδα δεν υπονοεί την έγκριση των απόψεων ή πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν.

Τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες δεν εγκρίνουν και ρητά αποποιούνται κάθε ευθύνη για τυχόν πολιτικές περιεχομένου, προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ακρίβεια των πληροφοριών, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών ή των προϊόντων που παρέχονται ή διαφημίζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες, και ως εκ τούτου, τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για την όποια χρήση ή την εμπιστοσύνη σας σε αυτές τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες , που έχουν την έδρα τους στην οδό Υμηττού αρ.5, 16777, Ελληνικό, Ελλάδα, μπορούν μέσω αυτής της ιστοσελίδας, να συλλέγουν και να επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες που αφορούν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας τους και μπορούν, αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση και βελτίωση του δικτυακού τόπου, να εντοπίζουν το πώς οι επισκέπτες να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιέχουν την διεύθυνση IP (Internet Protocol address), καθώς και πληροφορίες για τον υπολογιστή και τη σύνδεσή σας (π.χ. τον τύπο του browser και την έκδοση, το λειτουργικό σύστημα), καθώς και τη ροή των URL (Uniform Resource Locators), από, προς και στην ίδια την ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας.
Οι πληροφορίες αυτές (στο βαθμό που μπορεί να χαρακτηριστούν ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα), καθώς όσες πληροφορίες μπορεί να θεωρηθούν ως προσωπικά δεδομένα και λαμβάνονται από τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες μέσω e-mail, fax ή αλληλογραφίας, υπόκειται στο ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες είναι σταθερά προσηλωμένα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για τους ακόλουθους σκοπούς, ανά περίπτωση:

  1. Για να επεξεργαστούμε τα ερωτήματά σας
  2. Για τη βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου της ιστοσελίδας, και για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας
  3. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών μας, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κώδικες δεοντολογίας (π.χ. newsletters)
  4. Για την επεξεργασία της αίτησής σας για να εργαστείτε κοντά μας
  5. Για την παροχή νομικών υπηρεσιών
  6. Για τη διατήρηση πελατειακής βάσης

Τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες αναθέτουν την φιλοξενία και παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ιστοσελίδα τους σε τρίτους. Στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών, οι τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες μέσω της ιστοσελίδας.

 

Ασφάλεια

Τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες δεν έχουν κανέναν έλεγχο και ως εκ τούτου καμία ευθύνη για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πρωτόκολλα δρομολόγησης μέσω του οποίου τα προσωπικά δεδομένα σας μεταφέρονται στην Ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να σας συμβουλεύσουν να παρέχετε εμπιστευτικές πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα μέσω e-mail ή μέσω της ιστοσελίδας.
Τα δικαιώματά σας ως χρήστη

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία 2472/1997,( όπως έχει τροποποιηθεί με Ν. 3471/2006), τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες παρέχουν στους ιδιώτες το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση και να διορθώσουν, αν είναι απαραίτητο, τα προσωπικά τους δεδομένα που τα δικηγορικά γραφεία Κ.Π. Λεκκάκου & Συνεργάτες συλλέγουν και επεξεργάζονται. Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να αντιταχθούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Αν θέλετε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@lekkakou.gr

Μεταβολές

Διατηρούμε το δικαίωμα της αναθεώρησης και τροποποίησης της παρούσας ειδοποίησης- αποκήρυξης κατά διαστήματα και οποιαδήποτε αναθεωρημένη εκδοχή θα θεωρείται ότι ισχύει από την πρώτη ημέρα δημοσίευσής της σε αυτή την ιστοσελίδα.

Σχετικά με εμάς

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στα δικηγορικά γραφεία Κ.P.L. & Partners.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Yμηττού 5 & Απ. Παύλου, 16777, Ελληνικό, Τηλ. 2103842614, FAX 2103828444