ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Δημιουργείστε στρατηγική. Προστατεύστε τη Α’ κατοικία και επαναδιαπραγματευθείτε της οφειλής σας με ευνοϊκότερους όρους. Για τις επόμενες 60 ημέρες ( μέχρι 31-12-2015) ξεκινά μία «νέα εποχή» για την επανα-διαπραγμάτευση των τραπεζικών οφειλών που είναι σε καθυστέρηση. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας,…